logo Rekonstrukce / Reconstruction
SWISSGREEN, a.s.
Hlaváčkova 2976/2
CZ-612 00 Brno
Tel: +420-723 701 943
E-mail: swissgreen@swissgreen.cz
Web: www.swissgreen.cz

IČ: 29271797
DIČ: CZ29271797

Společnost je zapsaná u KS v Brně odd. B, č. vložky 6329
The company is registered by the Regional Court in Brno section B, file No. 6329